השירות הסוציאלי

השירות הסוציאלי

השירות הסוציאלי במרכז הרפואי הרצוג, מעניק למטופלים בכל אגפי המרכז הרפואי, טיפול פסיכו-סוציאלי. השירות מסייע בהשגת יעדי הטיפול הרפואי, בשיפור התפקוד הפסיכו- סוציאלי של המטופל, ובקידום רווחתו ורווחת בני משפחתו.
העובדים הסוציאליים מסייעים למטופל ולבני משפחתו במצבי חולי קשים ומורכבים רפואית ופסיכיאטרית, באשפוזים ממושכים ואקוטיים, במחלות ממושכות, באשפוזים בלתי צפויים בעקבות תאונות דרכים, תאונות עבודה ועוד. ההתערבות ניתנת באופן פרטני וכן בהתערבות קבוצתית וקהילתית.


השירות הסוציאלי כולל את:

מנהלת השירות
חמש עובדות סוציאליות באגף שיקום ובאגף מחלות חריפות, באגף הנשמה ובאגף מחלות ממושכות.
שלושה עובדים סוציאליים באגף בריאות הנפש.
כל העובדים בשירות סיימו הכשרתם במוסדות אקדמיים, הינם בעלי תואר ראשון וחלקם בעלי תואר שני. העובדים במוסדנו מקבלים הכשרה מקצועית תוך מוסדית וחיצונית.


תפקידי העובד/ת הסוציאלי/ת במרכז הרפואי:

-נותן מידע למטופלים ו/או למשפחותיהם על זכויות ושירותים הניתנים במרכז הרפואי ובקהילה.

-מלווה ותומך במטופל ובמשפחתו בתהליך הקליטה במחלקה, במצבי משבר ובמהלך האשפוז.

-מבצע הערכה פסיכו-סוציאלית, מכין תכנית טיפול ועוקב אחר ביצועה ועדכונה עד להסתגלות המטופל ובמהלך אשפוזו.

-דואג לרווחה אופטימלית של המטופל ומזהה את צרכיו תוך התחשבות במצבו ובמגבלות המערכת.

-דואג לשמירת כבודו, זכויותיו ופרטיותו של המטופל ופועל למימוש זכויותיו.

-מרכז את תהליך מינוי אפוטרופוס ועוקב אחר פעילותו.

-שומר על סודיות מקצועית תוך כדי שיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים המטפלים.

-מעודכן במצבו הכללי של המטופל ושותף בתהליך קבלת ההחלטות.

-מפנה למסגרות המשך לטיפול בקהילה לפי מצבו הרפואי והתפקודי.

-שותף לתכנון וביצוע פעילות חברתית וקהילתית במחלקות.

-העובדים הסוציאליים משתתפים בוועדות המרכז הרפואי למניעת התעמרות, לטיפול  בהטרדות מיניות, לטיפול פליאטיבי, לנושא החירום ולאיתור מטופלים ניצולי שואה  ובדיקת זכאותם לסיוע.

-העובדים הסוציאליים עוסקים בפיקוח וריכוז התכנית לליווי רוחני ומשלבים מלווים רוחניים במחלקות.

עבור לתוכן העמוד