ועד הפועל

הוועד הפועל של המרכז הרפואי הרצוג הוא גוף התנדבותי המורכב מאנשי עסקים, רפואה ומינהל ציבורי. תפקידו להתוות את מדיניות המרכז הרפואי, לפתח ולאשר תכניות כולל תכניות אב, לגייס משאבים ולאשר דו"חות כספיים שנתיים. ועד הפועל עובד בחפיפה ובתיאום עם ההנהלה המקצועית עליה נמנים המנכ"ל והמשנה למנכ"ל. יו"ר ועד הפועל שמאי קינן.

בין וועדות המשנה של הוועד הפועל: ועדת כספים מתכנסת אחת לחודש לפחות, כדי לאשר תקציבים ודו"חות כספיים. חברי הוועדה, רובם לשעבר מנהלי בנקים מסחריים, עוסקים גם בהתוויית מדיניות המרכז הרפואי, בניהול השקעות ובפיקוח על תקציבי פיתוח.

ועדת ביקורת בת שלושה חברים בעלי השכלה כלכלית, מנהלית ורפואית. מתכנסת אחת לחודש ודנה בדו"חות ביקורת על ההנהלה המקצועית ועל אגפי המרכז הרפואי

עבור לתוכן העמוד