ועדת הלסינקי

  ועדת הלסינקי


  מועדי התכנסות וועדת הלסינקי במרכז הרפואי הרצוג בשנת 2019:    

  4.3.19
  24.6.19
  7.10.19
  16.12.19
  הישיבות נערכות בימי שני, בשעה  9.00, בחדר הישיבות של ד"ר יחזקאל קן.


  הוראות להגשה:
  עד שבועיים לפני מועד הוועדה:
  • יש להגיש 7 עותקים מלאים מודפסים של חבילת ההגשה.
  • יש לשלוח למייל research@herzoghospital.org  את כל חבילת ההגשה וקובץ נוסף שיהיה קרוי קובץ מקוצר,
  שיכלול את כל טפסי ההגשה ממשרד הבריאות עם פרוטוקול מקוצר.

  לבירורים נוספים ניתן להתקשר לטל' 02-5316813 בימים א',ב' ו-ד' בין השעות 9:00- 12.30


  ועדת הלסינקי מוסדית –
  המרכז הרפואי הרצוג
  "ועדת הלסינקי מוסדית"- היא ועדה אתית בלתי תלויה המתמנה על ידי מנכ"ל המוסד הרפואי. הרכבה, דרכי מינויה ומניינה החוקי מוגדרים בתקנות. תפקידה להבטיח את זכויותיהם, בטיחותם ורווחתם של המשתתפים המגויסים לניסוי הרפואי, בין היתר, על ידי בחינה ואישור פרוטוקול הניסוי הרפואי וטופס ההסכמה מדעת. כמו כן, תפקיד הוועדה לנהל מעקב שוטף אחר מהלך הניסוי לרבות השינויים החלים בפרוטוקול ולפקח על הניסוי הרפואי.

   

  הוועדה פועלת על-סמך נוהל ניסויים רפואיים בבני אדם, התשע"ו 2016 (חדש), בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ"א, 1980, על תוספותיהן ותיקוניהן 1999), ומיישמת את עקרונות הצהרת הלסינקי.

   

  הליכים קליניים נאותים: נהלי עבודה ומתודולוגיה המיועדים להבטיח את שלומם וזכויותיהם של המשתתפים בניסוי, את איכות הניסוי ואת יעילותו. ההליכים מגדירים סטנדרט לתכנון, ניהול וביצוע, ניטור, בקרה, תיעוד, ניתוח נתונים ודיווח אודות הניסוי הרפואי, המבטיח שהנתונים המדווחים ותוצאות הניסוי מהימנים ומדויקים, ושלומם, בטיחותם, זכויותיהם וסודיותם של המשתתפים בניסוי נשמרה.

   

  הליכים קליניים נאותים: נהלי עבודה ומתודולוגיה המיועדים להבטיח את שלומם וזכויותיהם של המשתתפים בניסוי, את איכות הניסוי ואת יעילותו. ההליכים מגדירים סטנדרט לתכנון, ניהול וביצוע, ניטור, בקרה, תיעוד, ניתוח נתונים ודיווח אודות הניסוי הרפואי, המבטיח שהנתונים המדווחים ותוצאות הניסוי מהימנים ומדויקים, ושלומם, בטיחותם, זכויותיהם וסודיותם של המשתתפים בניסוי נשמרה

   

  בתנאים מסוימים מתקבלות בקשות לאישור וועדת הלסינקי מחוקרים חיצוניים
  נא לפנות ליו"ר ועדת הלסינקי, פרופ' טובה חצ'ק שאול: chajek@herzoghospital.org

   

  חברי ועדת הלסינקי במרכז הרפואי הרצוג

   

  עבודת ועדת הלסינקי המוסדית- פרוטוקול 

  עבור לתוכן העמוד